วัดใน จังหวัดสมุทรสงคราม | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสมุทรสงคราม


วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
รายละเอียด


วัดเกตการาม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดประดู่ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบางใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดปากง่าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดเกาะใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางคณฑีนอก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดดอนมะโนรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดตะโหนดราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดกลางเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดตรีจินดาวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางกุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดอมรเทพ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางคณฑีใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดสินวิเศษศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางพลับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดแก่นจันทร์เจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางสะแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดปราโมทย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดบางกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
รายละเอียด


วัดประทุมคณาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแม่กลอง อำเภอสมุทรสงคราม
รายละเอียด


วัดมณีสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดจุฬามณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดช้างเผือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดดาวดึงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบางพรหม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดพระยาญาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดลังกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดอลงกรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดราษฎร์วัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบางแคกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดปรกสุธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดสาธุชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดประชาโฆสิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดอมรวดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดโคกเกตุบุญญศิริ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบุญนาคประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดเขายี่สาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดช่องลมวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดแก้วเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดท้องคุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบางนางลี่ใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดสวนหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดแว่นจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดบางกะพ้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดเกษมสรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดนางวัง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
รายละเอียด


วัดทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook