วัดใน จังหวัดสุพรรณบุรี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสุพรรณบุรี


วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รายละเอียด


วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
รายละเอียด


วัดคลองสิบหก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดดอนเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดนเรศสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดราษฎรบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสระศรีเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสวนไทรวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองกะดวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองหลอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดทะเลบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดบ่อสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสระหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองบุญเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองสานแตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองแขมพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดอรุณธรรมเจดีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสัมมาปฏิปันโน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดดอนกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสระกระโจม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองกะมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองสลักได
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองเสาธง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองโกสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดห้วยวันดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหัวเขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดตรีวิสุทธิธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดท่ากุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดบ้านกรวด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสระด่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองขุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองสาหร่าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดห้วยม้าลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดจิกรากข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดชีธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดดงกะเชา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดธัญญวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดสระพระยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดหนองน้ำแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดไร่รถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
รายละเอียด


วัดชลประชาเทพนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดดงปอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดดอนประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดด่านช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดทุ่งดินดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดทุ่งนาตาปิ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดบรรหารแจ่มใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดพุน้ำร้อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดหนองผือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดหนองอีเปาะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดเขาช่องคับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดโป่งคอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดศรีนวลประชาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดทับกระดาษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดพระธาตุมหาพรหม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดวังหน่อไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด


วัดดงรัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook