วัดใน จังหวัดตราด | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดตราด


วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
รายละเอียด


วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
รายละเอียด


วัดคลองจาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดคลองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดอรุณราษฎร์พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดคลองมะขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดหาดทรายแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดเกษมสีมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดคลองมะนาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดห้วงโสม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดวิสิทธิการาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
รายละเอียด


วัดช้างทูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดหนองแฟบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดป่าคลองใจ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดปะเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดใหม่โพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดทับทิมสยาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดทุ่งตอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดนนทรีย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดมะม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดคลองแอ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดจัดสรรพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดตากแว้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดตางาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดบ่อพลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดบ่อไร่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดปะอา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดมะนาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดท่าน้ำล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธิธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดหนองบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดเนินตากแดด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
รายละเอียด


วัดอ่าวสลัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
รายละเอียด


วัดอ่าวพร้าว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
รายละเอียด


วัดเกาะหมาก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด
รายละเอียด


วัดคลองนนทรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดคลองพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดคลองสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดบางเบ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดวัชคามคชทวีป
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดสลักเพชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
รายละเอียด


วัดท่าโสม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดละมีบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดสลัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดอ่างกระป่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดคลองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดชากกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดขุมบ่อทรัพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดคลองหลอด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดดินแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดนิโรธภาวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดประณีต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดสว่างชื่นอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดเสนาณรงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดฆ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดทุ่งพีด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดธรรมาภิมุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด


วัดบ้านโป่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook