วัดใน จังหวัดจันทบุรี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดจันทบุรี


วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
รายละเอียด


วัดวันยาวบน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขลุง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดกมลธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดช้างข้าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดอิมั้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดแจ้งโภชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดมณีคีรีวงก์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดตกพรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตกพรม อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดอรัญญโพธิธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตกพรม อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดตรอกนองบน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดตรอกนองล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดกลางเก่า
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดตะปอนน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดตะปอนใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดสุวรรณรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเจดีย์ทราย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดดอนอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดท่าสอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดวังสรรพรส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดหนองระหาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดหิรัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดบ่อเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเขาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดบางชัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเกาะจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเทพขาหย่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดมาบไผ่โภชนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดหนองปลาไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเวฬุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดใหม่ทุ่งตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดซึ้งล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดวันยาวล่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดอีแงว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดดำรงธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดคานรูด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดเกวียนหัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง
รายละเอียด


วัดคลองขุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดหมูดุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดเจ้าหลาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดแหลมเสด็จ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดคลองตาสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดชมภูคีรีธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดตะกาดเง้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดปากน้ำแขมหนู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดหนองคัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดกลางทุ่งท่าระแนะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดบุญญวาสวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดทุ่งเบญจา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดบึงบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดศรีเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดสะพานเลือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดสามหนาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดเขาลูกช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดเนินกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดทันตคีรีวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดเฉลิมชัยมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด


วัดเนินดินแดง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook