วัดใน จังหวัดสระแก้ว | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสระแก้ว


วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
รายละเอียด


วัดคลองหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดอพป.คลองหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดเขาเลื่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดเทพหัสดินเขาผาผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดไทยพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดไทยเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดคลองไก่เถื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดเขาตาง็อก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดทับทิมสยาม ๐๕
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดตากฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดทรัพย์ตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านใหม่คลองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดวังยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดวังวนวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดชุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดน้ำคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านน้อยเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดห้วยไคร้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดเขาจานแก่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดซับถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดถ้ำไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านซับถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดพรหมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดหนองตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดไทยสมานสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดคลองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านหินกอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดหนองหินมงคลธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดโนนสง่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดไทรเดี่ยวศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดบ้านสระหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดป่ากตัญญุตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดหนองคายวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดหนองแวงวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดโนนประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดใหม่การบินไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
รายละเอียด


วัดกุดเตย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดกุดเวียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดตะโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดตาพระยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดทัพเซียม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดพรหมสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดแก้วเพชรพลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดใหม่นางาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดปราสาทเขาโล้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดหนองติม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดโคกกราด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดโคกไพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดใหม่ไทยถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดป่าหนองผักแว่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดทัพเสด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดมะกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดโคกแจง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดกะสังอัตตนันท์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดพุทธรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดหนองไทยชลอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
รายละเอียด


วัดโคกปราสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook