วัดใน จังหวัดปราจีนบุรี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดปราจีนบุรี


วัดกระทุ่มแพ้ว พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
รายละเอียด


วัดบางกระเบา พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
รายละเอียด


วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
รายละเอียด


วัดคชรัตน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดคลองกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดท่าพาณิชย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดทุ่งแฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดนางเลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดปากแพรก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดพระยาทำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดศรีกบินทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดสระดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโคกป่าแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโสมสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดชามีพุทโธวาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดตันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดนูประสาทวราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบ้านโคกสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดปิตาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดมุ่งประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดสระขุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดอ่างศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองหนองดุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดท่าอุดมสมบูรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบรรพตเขมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดสำโรงวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดเนาวรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดกรุงราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบ่อทองรังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดราษฎร์รังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองไผ่ล้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดเหลืองทองรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองจรเข้
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดคลองชันราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบุเสี้ยวเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดวัฒนารังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดสมศรีราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองนาใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดหนองโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดเขาน้ำจั้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดคลองแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดตรอกปลาไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบ้านไผ่รส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดย่านรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดวาปีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดสิกขวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดเขาวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดโคกสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดคลองร่วมพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดบุญเกิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดปทุมสราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด


วัดป่าภาวนาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook