วัดใน จังหวัดนครนายก | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครนายก


วัดพราหมณี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
รายละเอียด


วัดทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดท่าทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดบ้านคลอง 30
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดโบสถ์เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดบางอ้อใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเลขธรรมกิตติ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดทองจรรยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดทองย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดสมอบุญคง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดไม้รวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดทางกระบือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดบ้านพร้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดประชานิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดหนองรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดคลอง 31
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดบ้านพริก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดหนองคันจาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเอกฉัตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดโคกสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดป่าขะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดสุเทพเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดหนองเคี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเขาสามหลั่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเนินสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดกระดาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดดอนเปร็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดพิกุลแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดวังบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดแหลมไม้ย้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดบุหัวแหวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดประชาราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดรางตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดหนองแฟบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดอินประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเกาะพิกุลศรีโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเขาคอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดกุฎีเตี้ย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดพระโต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดวิหารขาวเจติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดสะพาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดศิลาลายวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดสีนวนประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดห้วยสงคราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเขาส่องกล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเขาหัวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดศรีกระอาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
รายละเอียด


วัดท่าประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดลำบัวลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดเกาะกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดแขมโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดโคกสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด


วัดใหม่โคกสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook