วัดใน จังหวัดฉะเชิงเทรา | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดฉะเชิงเทรา


วัดโสธรวราราม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รายละเอียด


วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รายละเอียด


วัดก้อนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดคลองเขื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดบ้านกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดเทวารุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดคุ้งกร่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดบางตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดพุทธพรหมยาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดสามร่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดดอนสนาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดบางโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดวังขอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
รายละเอียด


วัดกรอกสะแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดท่ามะนาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดธรรมรัตน์ใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดประชานิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดร่มโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดวังหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดศรีเจริญทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองขาหยั่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองคอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดห้วยโสม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเขากล้วยไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเขาถ้ำแรต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเขาพริก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเทพประทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเนินสามทหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดแปลงราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดโพธิ์นิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดใหม่ชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดไทรงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดป่าทุ่งส่าย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดป่าเขาน้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดป่าเขาล้อม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเกาะกระทิง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเทพพนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดคลองตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดท่ากลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดท่าคาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดทุ่งยายชี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดทุ่งยายดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดน้อยนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดวังวุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดวีระชัยโชติการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองประโยชน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองปรือน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดอ่างเตย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดอ่างเสือดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเขาตลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดเขาวงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดแปลงเสมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดป่าเขาหวาย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
รายละเอียด


วัดหนองปลาตะเพียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าทองหลวง อำเภอบางคล้า
รายละเอียด


วัดบางกระดาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
รายละเอียด


วัดบางกระเจ็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook