วัดใน จังหวัดสุรินทร์ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสุรินทร์


วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
รายละเอียด


วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
รายละเอียด


วัดหนองบักอันรุด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

รายละเอียด


วัดภูมิแก้วพรหมมณี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านกาบเชิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านจบก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านน้อยร่มเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านเขื่อนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดปราสาทเบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดหมอนเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดแก้วมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโคกกลางสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดป่าหลักชัย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดอุดมพรหมวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโภคมณีราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโสระประชาสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดใหม่หนองโย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดด่านโคกเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดนาเรืองธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านปบัดฤาษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดพัฒนาธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดพัฒนาสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดศรีธาตุน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดเกษตรถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดป่าทับทิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดศรีสกล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดสันติวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดบ้านแนงมุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดมงคลคชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดแนงมุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดแสงอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโคกพยุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโคกสง่าวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดป่าธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดป่าประสานใจ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดป่าสระทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดภูแก้วพรหมมณี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดอีสานพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดโคกตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดใหม่พรนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
รายละเอียด


วัดขมิ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดประทุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดศรีพรหมอุดมธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดจอมพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดโคกเพร็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดป่าปราสาทจอมพระ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดบ้านชุมแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดบูรณะบ้านผาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดไตรมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดชัยศิลานิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดบ้านตาฟาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook