วัดใน จังหวัดนครราชสีมา | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนครราชสีมา


วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
รายละเอียด


วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รายละเอียด


วัดสุทธจินดา วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รายละเอียด


วัดบึง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รายละเอียด


วัดพายัพ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รายละเอียด


วัดสะแก พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รายละเอียด


วัดขามทะเลสอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดป่าอิสสริการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดสีจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองขุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดเพชรประทุมวันต์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโคกแฝก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดกุ่มพะยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดดอนมะเกลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดนิมิตรประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดบึงสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดบึงอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดป่าพุทธธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโนนตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดใหม่โนนตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดป่าบุระไหว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดพันดุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดแสงธรรมโคกแขวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโคกแขวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองสะแก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองกก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองตะครอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองสรวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดน้ำฉ่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดบ้านโนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดสามัคคีสโมสร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโกรกกระหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดโป่งบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
รายละเอียด


วัดขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดนามาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบ้านคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบ้านหนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบุละกอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดหนองจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดโนนหญ้าคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดชีวึก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดหนองโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดโนนผักชี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดดอนพะงาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดสะแกแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดหนองหัวฟาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดหนองโจด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดโคกคูขาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดโนนมะเกลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดทัพรั้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบ้านห้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบ้านเสมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดบ้านเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด


วัดหนองโพธิ์นามาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook