วัดใน จังหวัดชัยภูมิ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดชัยภูมิ


วัดทรงศิลา พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
รายละเอียด


วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
รายละเอียด


วัดคอนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดคอนสวรรค์ใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดนรเทพหนองขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดนาเสียวน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดภูมิรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองทอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโนนโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดซับคูหาสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดสว่างคีรีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโสกหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดประชามงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าโนนศิลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดภูทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดทักษิณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดประทุมวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโคกมนพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโปร่งคลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีดอนหัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโนนสำราญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดศาลาลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดภูมิสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดสว่างนามน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดสว่างนาฮี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองบัวบานเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองปลาปึ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองเบ็นมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่านาฮีสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดพุทธิสารโนนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดศรีดาวเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองตาไก้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโนนแต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าแก่นธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดมณีรัตน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดศิริมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหงษาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดเทพประสิทธิ์โพธิ์ธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโคกสง่าวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดดงเย็น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าซับทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าซับผักกูด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดจอมธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าพรพิพัฒน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดหนองบัวลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดเทพธรรมคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดป่าโสกกกแดง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดดอนหัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโคกก่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโนนพันชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด


วัดโนนสงเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook