วัดใน จังหวัดอุบลราชธานี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานี


วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รายละเอียด


วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รายละเอียด


วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รายละเอียด


วัดนาสะแบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านก่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านโนนมะเขือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดสุมานาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดอินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดไชยธราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดคันธวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดดอนเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดธัญญุตตมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านตาดแต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบุรีรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดป่านาสีดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดป่าศิลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดวังนอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดอรัญญวาสี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดอาทิตย์อุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดอาภาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดโกศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดโคกกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดฐิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบุบผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดปฐมวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดรวมไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีเชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดสองคอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดแสนอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดขุมคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดนทีศรัทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านตาดโตน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีบัวไข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดสายคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดหนองลุมพุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดแก้งกกก่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดโพนไพศาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดฉันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดบ้านคำแม่มุ่ย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดศรีอุดมมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดสมสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดหนองหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดอุดรภาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดโคกสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดไชยชนะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
รายละเอียด


วัดคำอ้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดคำไฮใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดหนองแล้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดแสงสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดกุดกั่ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด


วัดดงบังเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook