วัดใน จังหวัดอำนาจเจริญ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอำนาจเจริญ


วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
รายละเอียด


วัดจินดามณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดแสนสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดป่าดงแสนแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดป่าภูมะโรง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดนิคมแปลง 1
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศรีมณีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดเมธาสีตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดไชยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดป่าอุดมธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดรัตนวิจิตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดป่าธรรมวิโมกข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดห้วยฆ้องทองศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดป่าก่อศิลาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดเกษแก้วรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดนางามนาสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดพุทธรักษา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศรีวิไล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดสายนาดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดหินกอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดโนนศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดคันสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดศิลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดแจ่มอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดโคกสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
รายละเอียด


วัดผาสุกการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดศรีชมภู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดสุทธิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดหินกอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดอุดรมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดโนนสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดคำย่านาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดนาถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดบ้านโคกพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดผาสุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดสามัคคยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดสามแยกชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดยางเครือพัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดนาหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดหนองแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดห้วยงูเหลือม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดจันทรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดตรีสุขาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดป่าฤกษ์อุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดศรีสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดเชตวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด


วัดโฆสิตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook