วัดใน จังหวัดศรีสะเกษ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดศรีสะเกษ


วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด


วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด


วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด


วัดกระแชงพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดกระแชงใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดจำนรรจ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านโนนจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านไฮ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดพระใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดระโยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหนองทา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธิธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าโนนสมประสงค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าโนนแสงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านเขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดกันจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดกุดเสลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดซะวาซอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดนารังกาวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าบึงระนาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดพระทะเล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดสามแยกพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหนองขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหินกองพันธรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโนนงามสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโนนธรรมคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดตาเครือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดนาขนวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านขนุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าธรรมวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดศิริโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหนองผักกรูด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหนองหัวช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าปทุมทิพย์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดจานคุณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดชำโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านตาเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านเหรียญทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่ามหาราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดศรีตาลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดหนองคัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโนนกางของ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดไร่เจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดศรีอุดม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดญาณสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดบ้านชำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโพธยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดโพธิ์มูลธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดป่าชำม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดอัมพวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลซำ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดชำแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด


วัดตระกาจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook