วัดใน จังหวัดยโสธร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดยโสธร


วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด


วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
รายละเอียด


วัดกำแมด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดกุดหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดคำดุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างร่มเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดสว่างหัวงัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองตาไก้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองเหี่ย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดแสนศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดโนนยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดกุดชุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดคำกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดบ้านโคกสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่ากุดชุมเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดพฤกษาวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดวินิจธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดสองคอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดสามัคคีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองมาลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดเหล่าตำแย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดโชคดีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดประชาชุมพล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่าหนองเมืองกลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดภูหมากพริก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดคำหนองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดดงสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดดงเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดตอบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดถ้ำไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดบ้านพรเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่าทรายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดป่าโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดภูถ้ำพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดเที่ยงนาเรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดศรีสุพรรณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดกุดแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดดงเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดท่าลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดนาซึม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดนาโส่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดวิเชียรวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดสันติสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองผือน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดโคกสวาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดโสกขุมปูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดกุดไกรสร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดคำบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดจวงเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดจำปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
รายละเอียด


วัดบะยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook