วัดใน จังหวัดมุกดาหาร | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดมุกดาหาร


วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
รายละเอียด


วัดบรรพตศรีสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าสุภัททาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีจอมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดจิตตสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่านาปุ่ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าห้วยทราย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าห้วยสิริขันธ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าแก้งวังนอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดขัวสะพานภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดคูหาวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีจอมแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีอ้อมแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าภูเขากวาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดป่าแสนวิไล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดภูผากูด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดพุทธนคราภิบาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดสว่างพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดสุริยารังษีกิตติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโคกป่าหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดชัยเสก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดภูเขาวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดจุฬาวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีวิธัญญา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีสะอาดสงคราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดสว่างเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดจันโทวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีชมพู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดอินทสวาสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีฐาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีษะตะพาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีอุบล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดโพนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดยอดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีนวนบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีสุมังค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดวัมมิกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีจอมมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
รายละเอียด


วัดศรีโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook