วัดใน จังหวัดสมุทรปราการ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดสมุทรปราการ


วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดทรงธรรม วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดกลาง วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
รายละเอียด


วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดท้องคุ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดปานประสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดมงคลโคธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดสร่างโศก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดเจริญวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดนิยมยาตรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดคอลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดบางบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดสุคันธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดนาคราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดบางพลีน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดหอมศีล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดบางเพรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดลาดหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดโคธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดบางนางเพ็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดบ้านระกาศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดกาหลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดป่าสุขใจ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิยมธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดคลองชวดลากข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดบางพลีใหญ่กลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดสลุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดคลองปลัดเปรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดบางแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดหนามแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดบางโฉลงนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดบางโฉลงใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดศรีรัตนธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดกิ่งแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
รายละเอียด


วัดบัวโรย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดมงคลนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดศิริเสาธง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดเสาธงกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดเสาธงนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดปากคลองมอญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดหัวคู้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดจรเข้ใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดศรีวารีน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง
รายละเอียด


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดโมกข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดพญาปราบปัจจามิตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดคันลัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดจากแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
รายละเอียด


วัดป่าเกด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook