วัดใน จังหวัดนนทบุรี | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดนนทบุรี


วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
รายละเอียด


วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
รายละเอียด


วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
รายละเอียด


วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด


วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
รายละเอียด


วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
รายละเอียด


วัดจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดลุ่มคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดเชิงกระบือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโพธิ์เผือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดบางขนุน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดยางป่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดแก้วฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดจำปา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดซองพลู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดตะระเก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดบางไกรนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดบางไกรใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดอุทยาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโพธิ์เอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดไทยเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดบางค้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดละมุดใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดส้มเกลี้ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดหูช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโบสถ์บน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดบางอ้อยช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดรวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดแดงประชาราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโคนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดศรีประวัติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดศรีเรืองบุญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสุนทรธรรมิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดอุบลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดแพรก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโตนดมหาสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดกระโจมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดชลอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดท่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดพิกุลทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสนามนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสนามใน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสวนใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดสักใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโตนด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดโพธิ์บางโอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดใหม่ผดุงเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดป่ามณีกาญจน์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
รายละเอียด


วัดพุทโธภาวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด


วัดเต็มรักสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด


วัดพูนพิมลราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด


วัดไผ่เหลือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด


วัดบางรักใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook