วัดใน ต่างประเทศ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ


วัดพระธรรมกายโตเกียว
สังกัด มหานิกาย
ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดอิ่มบุญธัมมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
เขตฮิโนเดะ เมืองนิชิตามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดปากน้ำญี่ปุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไดเอ อำเภอคะโตะริ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดเมตตาธรรม
สังกัด มหานิกาย
จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดระฆัง
สังกัด มหานิกาย
เมืองไอกาวา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนอร์เวย์
รายละเอียด


วัดไทยการ์เดอร์โมน
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนอร์เวย์
รายละเอียด


วัดปากน้ำนิวซีแลนด์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดธรรมประทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดทีปธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดพุทธสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดญาณประทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด


วัดวิสุทธิประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดแจ้งพุทธวาส
สังกัด มหานิกาย
ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดพุทธชยันตี
สังกัด มหานิกาย
เขตปูดู กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดไชยมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
จังหวัดปีนัง ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดอุตตมาราม
สังกัด มหานิกาย
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดประชาจินาราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดพิกุลทองวราราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดใหม่สุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดแจ้งพุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเตอร์เบาะ อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดนิโครธาราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอโกตาสตาร์ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดกาไหล
สังกัด มหานิกาย
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดเทพบัณฑิต
สังกัด มหานิกาย
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดโชตินิเวศาราม
สังกัด มหานิกาย
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดจิตราราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอกังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดบุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอะห์ อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดธรรมศิริวราราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอเซะ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดพุทธไทยเชตวัน
สังกัด มหานิกาย
รัฐเซอร์ลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดสิริปุญญามรรคาราม
สังกัด มหานิกาย
เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจูปิง อำเภอเมือง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดพระพุทธบาทศรีเทพเพชรบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
รัฐโยโฮร์ ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดเทพชุมนุม
สังกัด มหานิกาย
รัฐไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียด


วัดมหาอำมาตยาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
อำเภอวรรณไวทยากรณ์ นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
รายละเอียด


วัดพุทธวิหารเอชาลองส์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด


วัดศรีนครินทรวราราม
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รายละเอียด


วัดไทยคารล์สตาด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
เมืองคารล์สตาด ประเทศสวีเดน
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายบูโรส
สังกัด มหานิกาย
เมืองบูโรส ประเทศสวีเดน
รายละเอียด


วัดพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
เมืองแวมเดอร์ ประเทศสวีเดน
รายละเอียด


วัดป่าโกเธนเบิร์ก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
เมืองโกเธนเบอร์ก ประเทศสวีเดน
รายละเอียด


วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
รัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
สังกัด มหานิกาย
นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพุทธธรรม
สังกัด มหานิกาย
เมืองฮินสเดล รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดชาวพุทธ
สังกัด มหานิกาย
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
สังกัด มหานิกาย
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


ไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
สังกัด มหานิกาย
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดพระธาตุดอยสุเทพ
สังกัด มหานิกาย
เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดไชยมงคล
สังกัด มหานิกาย
เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สังกัด มหานิกาย
รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


วัดธรรมสาทิส
สังกัด มหานิกาย
ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด


วัดอานันทเมตยาราม
สังกัด มหานิกาย
เมืองอารสัน ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด


วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
สังกัด มหานิกาย
ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดธัมมธโร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดป่าพุทธรังษี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดธรรมรังษี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
นครเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดพุทธโพธิวัน
สังกัด มหานิกาย
อีสต์วอเบอร์ตัน เมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดป่าโพธิญาณ
สังกัด มหานิกาย
เมืองเซอร์เพนไทน์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียด


วัดพุทธวิหาร
สังกัด มหานิกาย
เขตแอสตัน เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook