พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์ อคฺคญาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์ อคฺคญาโณ)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๘
วัด วัดจอมมะณีย์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 696

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูญาณวิโมกข์ มีนามเดิมว่า สถิตย์ สัสดีไกรษร เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ตรงกับ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ณ บ้านพระบุ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรของนายหนูเกณฑ์ และนางทอง สัสดีไกรสร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดบริบูรณ์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูญาณสารโสภิต เป็น พระอุปัชฌาย์ พระมนตรี อทฺธโธโต เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระอารีย์ สุจิตฺโต เป้น พระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “อคฺคญาโณ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดจอมมะณีย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูญาณวิโมกข์
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาชินกร ชินกโร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook