พระครูสุวรรณคุณากร (พ่วง สุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณคุณากร (พ่วง สุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๗๐
วัด วัดบางยี่หน
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดโพธิ์ทูล ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลตะค่า
 เจ้าอาวาสวัดบางยี่หน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook