พระราชรัตนดิลก (อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนดิลก (อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๑ ปี
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 2,542

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระราชรัตนดิลก (อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพจ ข่าวสาร งานคณะสงฆ์
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook