พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ สนฺติกโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ สนฺติกโร)


 
อายุ ๖๗ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดดงมูลเหล็ก
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส.


VIEW : 1,139

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ [1]
 เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็กที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูสันติพัชรสาร วัดดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แนะนำข้อมูล


วัดรวมทรัพย์ : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook