พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดสุทธิวาตวราราม
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสาครรัตนมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสาครรัตนมุนี ศรีสมุทรคณารักษ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสาครมุนี ศรีสมุทรเขตคณาภิบาล ญาณปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสาครมุนี นรสีห์ธรรมานุวัตร พุทธปริษัทปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook