พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดสุทธิวาตวราราม
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสาครรัตนมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสาครรัตนมุนี ศรีสมุทรคณารักษ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสาครมุนี ศรีสมุทรเขตคณาภิบาล ญาณปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสาครมุนี นรสีห์ธรรมานุวัตร พุทธปริษัทปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook