พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย)


 
วัด วัดหัวดงเหนือ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ศน.บ.


VIEW : 902

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลหัวดง
 เจ้าอาวาสวัดหัวดงเหนือ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูนิภาธรรมคุณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook