พระภาวนาวิธานปรีชา วิ. (เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร) | พระสังฆาธิการ

พระภาวนาวิธานปรีชา วิ. (เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)


 
เกิด ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๕
วัด วัดเมตตาวนาราม
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเมตตาวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวิธานปรีชา [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook