พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙


 
วัด วัดทับกฤชกลาง
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,390

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทับกฤชกลาง
 รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ผู้แนะนำข้อมูล


Nipon Jay Saiyo : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook