พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์ (ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์ (ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)


 
วัด วัดโคกท่าเจริญ
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,932

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook