พระครูศรีกัลยาณคุณ (ชิต กลฺยาโณ ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรีกัลยาณคุณ (ชิต กลฺยาโณ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
มรณภาพ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดหนองหลวง
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ (รูปแรก)
 เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook