พระราชโมฬี (แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชโมฬี (แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)


 
ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๙๘
วัด วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 933

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวรญาณมุนี
พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมฬี ศรีปาวจนาภรณ์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook