พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)


 
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๘
วัด วัดอุทัยธาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,042

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
 เจ้าคณะเขตพญาไท
 เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook