พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโท)


 
วัด วัดบ้านโง้ง
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,775

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะตำบลประจันตคาม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระบูรพาคณาจารย์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๓๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook