พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)


 
เกิด ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 3,225

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น กรรมการตรวจบัญชีเงินของวัด ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ผู้ปกครองสามเณรวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ

มรณกาล


     พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๙ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสังฆรักษ์ ฐานานุกรมใน พระเทพวรเวที วัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอุปถัมภ์ธรรมกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสิฐนิมมานการ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลญาณ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโกศล โสภณวรญาณ สุวิธานวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรกิจโกศล โสภณธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook