พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)


 
เกิด ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
อายุ ๕๒ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พรรษา ๓๒
วัด วัดเกียรติประดิษฐ์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.บ., ศศ.ม.


VIEW : 575

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ มีนามเดิมว่า สุธีร์ ศรีชุมแสง เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook