พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชญาณปรีชา (ถวิล กนฺตสิริ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ.๒๕๑๘ สำเร็จปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุภัทรสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook