พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดขันธเสมาราม
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 621

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ) [1]
 เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดขันธเสมาราม

มรณกาล


     พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวัน​พุธ​ที่​ ๔​ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖​๖​ เวลา ๐๗.๔๖ น. ณ โรงพยาบาลหนองวัวซอ สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธรรมยุต) จังหวัดอุดรธานี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook