พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลทีปาจารย์ (จำรัส เขมธมฺโม)


 
เกิด ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,711

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมงคลทีปาจารย์ มีนามเดิมว่า จำรัส ใหม่พันธุ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู) ณ บ้านบ่อผุด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายช่วย ใหม่พันธุ์ และนางหีตนุ้ย ทองสุข

     มีพี่น้อง ๕ คน ดังนี้

     ๑. นางชื่น สมหวัง
     ๒. นางโอบ ห้งภู่
     ๓. นายจำเริญ ใหม่พันธุ์
     ๔. นายจำรัส ใหม่พันธุ์ (พระมงคลทีปาจารย์)
     ๕. นายสมพร ใหม่พันธุ์

     สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ.๕ โรงเรียนศรีเรืองวิบูลย์วิทย์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๙ ปี ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก) ณ วัดแจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดแจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ) ณ พัทธสีมาวัดแจ้ง โดยมี พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดแจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเหมือน ธมฺมธโร วัดแจ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชวน ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "เขมธมฺโม"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูอรุณกิจโกศล
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลทีปาจารย์ [2]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
กลุ่ม อมตะพระคณาจารย์เมืองสมุย - พงัน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook