พระครูโสภณพิพัฒนโกศล (บุญทวี ธมฺมทีโป) | พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณพิพัฒนโกศล (บุญทวี ธมฺมทีโป)


 
เกิด ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๕๘ ปี
พรรษา ๓๘
มรณภาพ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดอรัญญิกาวาส
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 296

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณพิพัฒนโกศล มีนามเดิมว่า บุญทวี เพ็งคูซอด เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ภูมิลำเนาบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
 เจ้าคณะตำบลหัวเรือ (ธ)
 เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย (ธ)

มรณกาล


     พระครูโสภณพิพัฒนโกศล (บุญทวี ธมฺมทีโป) มรณภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๕๓ น. ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น สิริอายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโสภณพิพัฒนโกศล

ที่มา


ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook