พระราชกวี (ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชกวี (ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,373

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชกวี (ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙) มรณภาพด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
เพจ โพสต์นิวส์ โพสต์นิวส์
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานพระสังฆาธิการถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook