พระครูวิบูลศีลโสภิต (ประเสริฐ) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิบูลศีลโสภิต (ประเสริฐ)


 
วัด วัดคีรีธรรมาราม
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 580

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดคีรีธรรมมาราม

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลศีลโสภิต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook