พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (ศิลปชัย วชิรธมฺโม)


 
อายุ ๖๒ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดธรรมบูชา
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,100

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวงที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระครูปลัดอาจารวัฒน์ (ศิลป์ชัย วชิรธมฺโม) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook