พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม) | พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม)


 
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดรัตนวราราม
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 863

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
 เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม

มรณกาล


     พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม) มรณภาพ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ที่มา


เพจ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบางแก้ว พัทลุง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook