พระครูเกษมคชรักษ์ (สำราญ สุมิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูเกษมคชรักษ์ (สำราญ สุมิตฺโต)


 
เกิด ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พรรษา ๓๕
วัด วัดบ้านทุ่ง
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 425

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูเกษมคชรักษ์ มีนามเดิมว่า สำราญ ทนันชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นบุตรของ นายพัด ทนันชัย-นางแก้ว ทนันชัย ณ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๔ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุเทสธรรมนิวิฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุปเวศวนสณฑ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัด นพดล เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกกเต็น สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษานอกระบบ (กศน.) อำเภอด่านช้าง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกกตาด
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะตำบลวังคัน
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูธรรมสารรักษา เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูเกษมคชรักษ์
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook