พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)


 
วัด วัดพระลอย
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 2,136

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระลอย
 รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

งานเผยแผ่

พระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook