พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูบริหารสังฆานุวัตร (สมใจ กิตฺติสาโร)


 
วัด วัดประชุมชลธารา
ท้องที่ นราธิวาส
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 974

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
 รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook