พระครูวรวงศ์ (ณัฐวัฒน์ ฐิตลาโภ) | พระสังฆาธิการ

พระครูวรวงศ์ (ณัฐวัฒน์ ฐิตลาโภ)


 
วัด วัดหม่องกระแทะ
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศศ.บ.


VIEW : 864

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
 เจ้าอาวาสวัดหม่องกระแทะ
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook