พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)


 
เกิด ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๓
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,552

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูอรุณวราสัย มีนามเดิมว่า สมพร อุดคมปัญญา เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดา นายฮง มารดา นางเหนย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดแจ้ง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดแจ้ง
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาราช [1]
 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูอรุณวราสัย

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook