พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
พรรษา ๔๔
วัด วัดศรีสุธรรมาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., กศ.ม.


VIEW : 2,389

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระศรีสุทธิพงศ์ มีนามเดิม่า สมส่วน เพ็งสุข เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ตรงกับปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิโรธธรรมรัตน์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook