พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๔)


 
วัด วัดหลวงปรีชากูล
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,798

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีที่มา


วัดหลวงปรีชากูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook