พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)


 
วัด วัดวิมุตยาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,636

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด [1]
 เจ้าอาวาสวัดวิมุตยารามที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook